Motorcykelförsäkring

motorcyklar

En försäkring för MC är precis som bilförsäkring obligatoriskt att skaffa och absolut något man bör läsa på ordentligt om innan man ens skaffar sig sin första motorcykel. Motorcyklar är inte billiga att äga och underhålla och motorcykelförsäkring kan också kosta en rejäl extra slant som många kanske inte tänker på när de funderar på att skaffa MC. Det är därför viktigt att man ser till att man får ut allt man behöver av sin försäkring men också att man undviker att betala för sådant man inte behöver.

Halv- och Helförsäkring

Precis som bilförsäkringar kan man för MC teckna halv- eller helförsäkring. Exakt vad som ingår i de två alternativen skiljer sig åt en hel del beroende på vilket försäkringsbolag man är kund hos. Utöver detta erbjuder bolagen olika tilläggsförsäkringar.

  • Trafikförsäkring Trafikförsäkringen är den delen av motorcykelförsäkringen som du är skyldig enligt lag att skaffa dig för att få köra motorcykel eller de flesta andra fordon på svenska vägar. Denna försäkring är mest till för att bekosta skador som kan uppstå vid trafikolyckor. Den täcker personskador på dig och andra trafikanter samt skador på andras egendom. För att täcka skador på ditt eget fordon behövs ytterligare försäkring.
  • Halvförsäkring En halvförsäkring täcker skador på din motorcykel som uppstår genom olyckshändelser som till exempel brand eller motorhaveri samt stöld.
  • Helförsäkring En helförsäkring täcker givetvis allt som ingår i försäkringsbolagets halvförsäkring. Utöver detta täcker även helförsäkringen skador som har uppstått på grund av ditt agerande. Det vill säga om du skulle råka välta eller på annat sätt skada ditt fordon av en olyckshändelse. Även elfel och liknande täcks av en helförsäkring.
  • Tilläggsförsäkringar Utöver de traditionella hel- och halvförsäkringarna finns det även hos vissa bolag tilläggsförsäkringar man kan teckna. Dessa kan ge utökat skydd eller högre ersättningar vid vissa händelser. Ett viktigt tillägg för många är en avställningsförsäkring. Denna täcker skador, stöld och liknande som sker under tiden din MC är avställd och ej används som fordon. För den som bara kör sin MC under sommartid kan man spara en hel del pengar genom att ställa av den under vintertid och teckna en avställningsförsäkring.

Mer exakt vad som täcks av de olika försäkringarna kan skilja sig åt en hel del från bolag till bolag. Det är därför viktigt att man hör sig för ordentligt så att man hittar en försäkring som ger ett lämpligt skydd till ett bra pris. Det är också viktigt att inte bara titta på premien för försäkringen utan även kontrollera vilken nivå självrisken för de olika bolagens försäkringar ligger på.