Svenska bilar köps begagnat av utlänningar

De nya miljöreglerna för bilar i världen har skapat ett starkare intresse för svenska begagnade bilar, och det gör att efterfrågan efter bilarna ökar och driver upp priserna.

För inte alls länge sedan var det många som uppmanade till att man skulle köpa bilar utomlands, men nu är det tvärt om. Nu är det att köpa begagnad bil i Sverige som gäller. Och det syns på priset. Hittills har priset på de begagnade bilarna ökat med hela tre procent, och det var något som man inte väntade sig. Så här säger till exempel en expert till Helsingborgs Dagblad om denna oväntade ökning:

– I början av året förutspåddes en negativ utveckling för begagnade bilar, detta var som effekt av de stora volymer av leasingbilar som skulle tillbaka till marknaden under 2018. Men det vi ser nu är en helt motsatt effekt

Varför är svenska bilar så populära?

Varför det blivit hett med bilar från just Sverige har flera anledningar, men en återkommande aspekt är priset för utlänningarna. Här kan de nämligen köpa bra bilar till ett billigare pris än hemma vilket beror på den svaga kronan som gör bilarna 10–15 procent billigare. En annan sak som gör att svenska bilar står högt i kurs hos utländska köpare är på grund av de nya bonus-malus-reglerna vilka gör det dyrare att köpa nya bilar som drivs med fossilt bränsle så det är därför som de begagnade modellerna har blivit allt mer eftertraktade. Så att export till utlandet okat med 67 procent under årets första sex månader är alltså inte så förvånande.