Ta hand om din racerbil

En racerbil är en stor investering och kräver mycket mer underhåll än en vanlig personbil. Ta hand om din racerbil på rätt sätt för att säkerställa att den hålls i gott skick och kan leverera goda resultat vid tävlingar.

När en racerbil går igenom ett lopp utsätts den för stora påfrestningar. En checklista behöver därför gås igenom före och efter varje lopp, dels för förarens säkerhet men också för att behålla racerbilen i gott skick. Mellan lopp och träningar kan bilen täckas över med en presenning som skyddar den mot väder och vind medan den står i din carport.

racerbilChecklista för underhåll

  • Efter varje tävling eller träning, kontrollera bilen efter skador. Särskilt viktiga att se över är fjädring och hjul. När underlaget inte är helt jämnt är risken större att det uppstår skador. Kontrollera också om chassit har blivit skadat, till exempel om det har fått sprickor. Om någon del av plåten har blivit så skadad att den inte kan repareras måste den bytas ut.
  • Även motorn kräver underhåll. Oljetanken måste kontrolleras för att se om den blivit sliten eller fått hål. Luftfiltren kan behöva rengöras. Se också över tändstift, slangar, bälten och bultar. Packningarna kan behöva åtgärdas. Kontrollera vätskenivåer och bränsleledningar.
  • Bromsarna är en viktig säkerhetsdetalj. Bromsbeläggen behöver rengöras och bromsröret kontrolleras.

Ytterligare tips

Förutom underhåll som ser till säkerheten är det också viktigt att hålla racerbilen ren. Om loppen utförs i smutsiga miljöer kommer smuts att hamna överallt på och i bilen. En högtryckstvätt är inte att rekommendera, då vattnet kan komma in på fel ställen i bilen och orsaka skador. Bättre är att använda en mer mildare vattenbehandling med hjälp av en vattenslang, och en hink med vatten samt tvål. Att rengöra bilen är ett bra första steg när underhållet ska göras.
Bilens aerodynamik är också viktig. Även vid kortare lopp har aerodynamiken en stor effekt på bilens prestation. Om bilens plåt har blivit skadad under ett lopp är det nödvändigt att åtgärda detta, för att inte bilens aerodynamik ska försämras. När hastigheten ökar kan den nedåtgående kraften öka exponentiellt vid plåtskador.