Arbeta säkert vid vägarbeten

Att arbeta vid trafikerade vägar är livsfarligt, men något som vägarbetare och byggingenjörer gör nästan dagligen – och nu slår de larm om sin farliga arbetssituation vilket gjort att trafikverket infört nya säkerhetsregler.

vagarbeteTrots både varselkläder och skyltar som visar vart vägarbetarna befinner sig arbetar de i livsfara och det är något som syns tydligt i statistiken. Under åren 2003-2012 har Trafikverket kartlagt olyckor med personskador vid vägarbeten och vad man kunde se av denna är att det under perioden inträffade totalt 2395 olyckor och i 139 av de fallen var det en vägarbetare som drabbades, skriver Expressen. Vidare tydliggjordes även under vilken tidpunkt som flest olyckor inträffat vilket var mellan klockan 16 och 17 på dagen, när vanliga arbetare är på väg hem från sina arbeten. Så att vägarbetarna känner att de arbetar med livet som insats är alltså ingen överdrift, och turligt nog har detta nu uppmärksammats av bland annat Trafikverket som satt upp nya regler.

Trafikverkets nya regler

I Trafikverkets nya säkerhetsregler för vägarbeten står att läsa om hur det från och med i fjol är det till exempel nya krav på trafik- och skyddsanordningar vilka ska kunna prissättas och ingå i anbud, så att varje arbetare har tillgång till dessa utan svårigheter. Likaså ställer man även upp nya riktlinjer om hur de redan befintliga reglerna ska tillämpas. Vad Trafikverket till exempel skriver är att om de befintliga krav på säkerhet och krav på snabbt genomförande som finns inte kan kombineras så är det numera obligatoriskt att sätta säkerheten i första rummet. Man har även definierat hur ett vägarbete ska uppmärksammas och detta ska vara genom den så kallade V3-principen som står för:

  • Varna trafikanterna
  • Vägleda trafikanterna
  • Värna vägarbetarna och oskyddade trafikanter

vag-asfalt-landsvagDessa tre punkter ska allihop uppnås och när ett vägarbete ska påbörjas ska redan från start tydliggöras hur trafikanterna ska göra för att göra rätt vid platser där byggarbeten vid väg pågår, vilket görs genom bland annat skyltning om hur en bil ska köra med mera. Vad man också skriver är att när trafikanter närmar sig ett arbete vid väg så ska de varnas i god tid innan de kommer fram till bygget att bygget pågår, väl framme ska de vägledas tydligt och säkert förbi arbetsplatsen och för arbetarna vis vägbygget ska fokus ligga på att värna om dessa, skydda dem och se till så att arbetarna kan genomföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Även Arbetsmiljöverket har regler

Det är inte bara Trafikverket som har regler för hur ett vägarbete ska kunna utföras på ett säkert vis, även Arbetsmiljöverket har vissa regler uppsatta för att göra arbetet säkrare för vägarbetarna i fösta rummet. Med bakgrund till de ökade skadorna som orsakas vägarbetare i tjänst har man därför valt att ställa en hel del krav på arbetsgivaren. Bland annat skriver Arbetsmiljöverket att arbetet ska ledas av person med särskild kunskap och vissa arbetsuppgifter kräver även att personen i fråga har dokumenterade kurser som genomförts för att denne person ska få leda eller arbeta vid ett visst vägbygge. Övriga punkter på krav rörande hur man arbetar vis ett vägarbete som Arbetsmiljöverket ställer är rörande val av arbetsmetoder, vilka man ska välja med följande fyra punkter som åtgärdstrappa:

  1. Leda om trafik vid arbetet så att trafiken inte stör arbetet som utförs.
  2. Att fordon som passerar bygget ska göra detta på ett betryggande avstånd för att undvika olyckor.
  3. Skilja av trafiken anordningar som hindrar/avleder trafiken från att komma in på arbetsplatsen.
  4. Väljer man punkt 2 eller 3 ska ansvarig för vägarbetet även överväga om ett behov av sänkt hastighet eller dirigering av fordonen som ska passera vägbygget ska ske.